O firmie

Firma jest rodzinną spółką cywilną założoną w 1991 roku z siedzibą w Płońsku oraz filią w Sulejówku koło Warszawy.

Firma prowadzi swoją działalność w oparciu o uzyskane Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 4932/97 wydane przez Ministerstwo Finansów oraz o Decyzję Ministra Finansów z dnia 18.04.1997 r w sprawie dokonania warunkowego wpisu wspólników na listę doradców podatkowych.

Wspólnicy są zrzeszeni w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych i korzystają z okresowych szkoleń tematycznych w celu bieżącego podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Usługi biura prowadzone są profesjonalnie systemem komputerowym w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i prawo z zakresu tematyki prowadzonych usług.

Główną dewizą naszej działalności jest maksymalne odciążenie klientów i wyręczenie ich w często bardzo zawiłych sprawach nie tylko ewidencyjnych, ale także gospodarczych, rewindykacyjnych, osobowych i tym podobnych.


Oferta

Realizujemy wszystkie formy rozliczeń podatkowych PIT, CIT, VAT to jest prowadzenie:
 • ksiąg handlowych,
 • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • rejestry zakupów,
 • rejestry sprzedaży,
 • rozliczenia roczne na odpowiednich formularzach PIT i CIT,
 • bilanse roczne lub za wybrane okresy rozliczeniowe,
 • akta personalne zatrudnionych pracowników w zakresie sporządzania list płacy,
 • listy płacy pracowników wg dowolnie wybranych systemów płacowych,
 • naliczanie zasiłków rodzinnych i innych w oparciu o dokumentację i przepisy,
 • rozliczanie składek ZUS systemem elektronicznym w oparciu o posiadany certyfikat ZUS,
 • sporządzanie dokumentów bankowych (przelewy, wpłaty itp.) dotyczące regulacji podatków, składek ubezpieczeniowych oraz zobowiązań wobec dostawców,
 • analizy finansowe i gospodarcze,
 • plany gospodarcze dla banków lub instytucji kredytowych,
 • piecza nad powierzonymi dokumentami do czasu rozliczenia rocznego i przekazania ich właścicielowi,
 • współpraca z organami kontrolującymi w sprawie prowadzenia dokumentacji i udzielania wyjaśnień.
 • inne opracowania i analizy w zależności od potrzeb podmiotów gospodarczych.

Firma prowadzi swoją działalność w oparciu o dwustronne umowy zawarte z podmiotami gospodarczymi, które określają zakres świadczonych usług i dwustronne zobowiązania z tego wynikające.Kontakt

Kontakty osobiste od poniedziałku do piątku od godziny 9-tej do 15-tej

Biuro w Płońsku: ul. Ogrodowa 34b, 09-100 Płońsk

Biuro w Sulejówku: ul. Miedziana 1, 05-071 Sulejówek

Kontakt Telefoniczny

Biuro w Płońsku: (023) 661-38-61, +48 606 857 539

Biuro w Sulejówku: (022) 760 00 87, +48 606 265 251

Kontakt E-mailowy

biuro@ubralex.pl